- - " "

Με τιμ ιδιατερα το γεγονς τι η θητεα μας σαν διοικητικ συμβολιο στον "ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ο ΦΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ" συμππτει με την συμπλρωση 80 χρνων απ την δρυση του συλλγου μας.

Κριοι στχοι μας εναι αφενς μεν να συνδυζουμε τα σγχρονα μσα επικοινωνας και ενημρωσης που μας διατθενται, με την πολυετ παρδοση που ακολουθοσαμε στις παλις γειτονις που μεγαλσαμε λοι και δαδδεται θικτη σε κθε διοικητικ συμβολιο αφετρου δε να διατηρομε το ομαδικ πνεμα ανμεσα στα μλη στε να νιθουμε πως βρισκμαστε σε μια μεγλη αγκαλι που προσκεκλημνοι εναι λοι με θερμ και εγκρδιο τρπο.

Χρη στην τεχνολογα που αναπτσσεται διαρκς ανακαλπτουμε δκτυα πως το facebook και το twitter χρησιμοποιντας αυτ με επωφελ τρπο αναρτντας να για τις εκδηλσεις που διοργαννουμε, πολτιμες πληροφορες για το σλλογο μας αλλ και ανακοινσεις σχετικς με την ομδα softball για την οποα εμαστε λοι περφανοι. Συνεχζουμε δυναμικ παρ τις απαιτσεις και τις δυσκολες της εποχς στην οποα βινουμε και επιδικουμε πντοτε, με αποτελεσματικ τρπο, να επιβεβαινουμε την καλ μας φμη, να στεκμαστε αντξιοι της εμπιστοσνης που μας επιδεικνετε και να επιχειρομε με λη μας την καρδι να επιλουμε μαζ τα προβλματα που αντιμετωπζετε.

Στφανος Αβαγιανς